Θέσεις εργασίας

Το WELCOMMON έχει δημιουργήσει άμεσα 30 νέες θέσεις εργασίας αλλά κι έμμεσα πολύ περισσότερες (μέσω των συμβάσεων για υπηρεσίες και προϊόντα που χρειάζεται.

Οι εργαζόμενοι αναβαθμίζουν τις γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητές τους, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε νέες πραγματικότητες που αφορούν στο επάγγελμά τους (πχ εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κα). Στην πραγματικότητα  προσφέρουμε ένα είδος συνεχιζόμενης πρακτικής κι επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα από την εργασία στο WELCOMMON (τόσο για εργαζόμενους όσο και για εθελοντές από την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο).

Προσφέρουμε ευκαιρίες εργασίας σε ένα σύνθετο και πολιτισμικό-πολυγλωσσικό περιβάλλον, με πρόσφυγες από 18 διαφορετικές χώρες και εθελοντές από διαφορετικές χώρες, με πλήθος διαφορετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, με διαφορετικό γνωστικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

Επιδιώκουμε την συστηματική συνεργασία με άλλους φορείς (πανεπιστήμια, διεθνείς οργανώσεις, κοινωνικές οργανώσεις, αυτοδιοίκηση, επαγγελματικούς φορείς) από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ φιλοξενούμε σεμινάρια και ανταλλαγές σε τομείς που έχουν να κάνουν με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, ψυχολογικής υποστήριξης, εκπαίδευσης, φιλοξενίας προσφύγων και άλλων ευάλωτων ομάδων, συμβάλλοντας έτσι στην σημαντική εξειδίκευση επαγγελματιών,