Μη Τυπική Εκπαίδευση

Ενδυνάμωση και εκπαίδευση

Τα παιδιά πρόσφυγες έχουν μείνει εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος για δύο έως και πέντε χρόνια και αυτό φυσικά  δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Επομένως, η ανάγκη άμεσης επιστροφής τους στο σχολείο ή έστω στην άτυπη εκπαίδευση, είναι επιτακτική. Το Welcommon  βοηθάει σε 3 βασικά επίπεδα:

1. Εγγραφή των παιδιών στα σχολεία ανάλογα με την ηλικία τους (νηπιαγωγείο, δημοτικό γυμνάσιο). Πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα στο σχολείο, τους γίνονται όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Πιστεύουμε ότι η φοίτηση είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αλλά και για την κοινωνικοποίηση και την μελλοντική ομαλή ένταξη των παιδιών στην κοινωνία.

2. Παρά του περιορισμένους πόρους προσφέρουμε δυνατότητες συμμετοχής σε δράσεις άτυπης εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, τόσο μέσα στο χώρο του Welcommon, με τη βοήθεια των εθελοντών μας, όσο και εκτός σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς, με τη μορφή εργαστηρίων και τάξεων εκμάθησης γλωσσών (Αραβικά, Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά), ζωγραφικής, δημιουργικής απασχόλησης, κοινωνικοποίησης, θεάτρου, φωτογραφίας, βίντεο, μουσικής. Ακόμη είμαστε σε επαφή με οργανώσεις που μπορούν να προσφέρουν στους φιλοξενούμενους τη δυνατότητα συμμετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες.

3. Ενδυνάμωση των γονέων (που συχνά είναι μόνοι/ες) ώστε να μπορούν ξανά να αναλάβουν την πλήρη φροντίδα των παιδιών του προσφέροντάς τους σταδιακή αποκατάσταση καθώς και κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη. Αυτή η διαδικασία απαιτεί χρόνο και περισσότερους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Μας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες με φορείς εκτός Welcommon (πχ μαθήματα γλώσσας σε διάφορους φορείς, επισκέψεις και συνεργασίες με μουσεία, ανάπτυξη συνεργασιών με ευρωπαϊκούς φορείς) ή φιλοξενούμε δραστηριότητες στο χώρο μας (πχ μαθήματα αγγλικών από την ΕΑΤΑ με εθελοντές του Βρετανικού Συμβουλίου). Φυσικά, πρώτη προτεραιότητα είναι η ένταξη όσων το επιθυμούν στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης (σχολεία) ή σε πιστοποιημένες δομές κατάρτισης.

Επειδή όμως δεν υπάρχουν εύκολες και διαθέσιμες συνεχώς λύσεις για όλες τις περιπτώσεις, προσπαθούμε να προσφέρουμε και μέσα στο Welcommon ευκαιρίες εκπαίδευσης, πιο καινοτόμες και όπου υπάρχουν κενά που δεν μπορούν να καλυφθούν από άλλους φορείς. Εξάλλου έχουμε αρκετό χώρο για κάτι τέτοιο.

Ένα σύνολο δραστηριοτήτων οργανώνεται για όλα τα παιδιά με βάση αυτόν τον στόχο (εκμάθηση γλωσσών, κοινωνικοποίηση, δημιουργική απασχόληση, δημιουργία ομάδας, οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, κοινωνική συμπεριφορά, υγιεινή και καθαριότητα κα).

Καθημερινά βελτιώνουμε τις δομές μη-τυπικής εκπαίδευσης που οργανώνουμε στο WELCOMMON για την ενδυνάμωση τόσο των παιδιών όσο και των ενήλικων που φιλοξενούμε  και οργανώνουμε πολλά και σημαντικά:

– Μαθήματα αραβικών, αγγλικών, μαθηματικών και επιστημών με ευθύνη εθελοντών αραβόφωνων προσφύγων,

– μαθήματα ελληνικών για γυναίκες στο χώρο μας και διευκόλυνση ενήλικων κι εφήβων για εκμάθηση ελληνικών σε άλλες δομές

– μαθήματα γερμανικών για αρχαρίους από γερμανίδες εθελόντριες,

– ενισχυτική διδασκαλία από αραβόφωνους και έλληνες/νίες εθελοντές/ντριες για παιδιά που πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο

– χρήση υπολογιστών για εκμάθηση γλωσσών με την χρήση βίντεο και εικόνας,

– μαθήματα ζωγραφικής και φωτογραφίας με εθελοντές,

– δημιουργική απασχόληση για παιδιά,

– επισκέψεις σε καλλιτεχνικές εκθέσεις,  μουσεία,  πάρκα και πράσινους χώρους στην Αττική

– γνωριμία με την Αθήνα, την ιστορία της και τον πολιτισμό της

– συμμετοχή σε δράσεις που οργανώνουν άλλοι φορείς (πχ art therapy, εκθέσεις σε μουσεία, εκμάθηση γλωσσών για προχωρημένους) και πολλά άλλα.

Η τέχνη ως μέσο επιστροφής στην κανονικότητα, κοινωνικοποίησης, και θεραπείας

Τα παιδιά εκφράζονται καλλιτεχνικά και δημιουργικά στη διάρκεια οργανωμένων δραστηριοτήτων μας σε πολλά επίπεδα: επισκέψεις σε γκαλερί κι εκθέσεις, σε μουσεία, δημιουργικές κατασκευές, ζωγραφική, κολλάζ, φωτογραφία, δημιουργία ταινίας, στο πλαίσιο της εξοικείωσής τους με την τέχνη και την δημιουργικότητα, της ανάδειξης των ταλέντων και δεξιοτήτων τους, της χρησιμοποίησης της τέχνης για την αντιμετώπιση των τραυμάτων τους – art therapy, αλλά και της κοινωνικής ένταξής τους.

Από μόνα τους πολλές φορές εκφράζουν την καλλιτεχνική δημιουργικότητά τους όχι μόνο σε χαρτί και χαρτόνι αλλά και στους πολλούς τοίχους του 8όροφου κτιρίου του WELCOMMON.
Θέλοντας να κάνουμε τον χώρο  του WELCOMMON πιο ζεστό και καλλιτεχνικό, οργανώνουμε διάφορες δράσεις ζωγραφικής των μεγάλων επιφανειών πάντα με την συμμετοχή των φιλοξενούμενων προσφύγων.

Εκτός από τους τοίχους μερικών δωματίων, 6 μεγάλες επιφάνειες/τοίχοι έχουν ήδη μετατραπεί σε έργα τέχνης με την ουσιαστική συμμετοχή των φιλοξενούμενων προσφύγων: η αίθουσα των αραβικών μαθημάτων, το κοινωνικό ιατρείο, η είσοδος στο χώρο των μαθημάτων και του παιδικού σταθμού, ο τοίχος έξω από το εστιατόριο, ο τοίχος του ημιορόφου.  Σε λίγους μήνες ο χώρος μας θα έχει μετατραπεί (και) σε ένα μεγάλο ανοικτό καλλιτεχνικό εργαστήρι.