Πρωτοβάθμια Φροντίδα

Υποστήριξη σε θέματα υγείας

Με δεδομένες τις μεγάλες ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας και διασφάλισης της υγείας τόσο των φιλοξενούμενων όσο και γενικότερα της δημόσιας υγείας, στο πλαίσιο της πολιτικής μας για έναν πρότυπο χώρο υποδοχής, προσωρινής φιλοξενίας και (κοινωνικής, επαγγελματικής) ένταξης των προσφύγων έχουμε οργανώσει ένα σύνολο υπηρεσιών και υποδοχών υγείας, ώστε το WELCOMMON να λειτουργεί με ασφάλεια, προς όφελος και των προσφύγων και της τοπικής κοινωνίας.

Υπάρχουν 3 επίπεδα υπηρεσιών υγείας που προσφέρουμε στο πλαίσιο του WELCOMMON στον δικό μας χώρο, έχοντας διαμορφώσει κατάλληλα ένα «κοινωνικό ιατρείο»:

1. Προώθηση της καλής υγείας των φιλοξενούμενων,

-screening για την κατάσταση της υγείας τους,

-τήρηση φακέλου (απόρρητου) με όλες τις σχετικές πληροφορίες,

– καθημερινή πληροφόρηση/παροχή συμβουλών για τυχόν προβλήματα υγείας όσων προσέρχονται στον ειδικό χώρο του κοινωνικού ιατρείου,

-παραπομπές σε δομές υγείας ανάλογα με την σοβαρότητα της κάθε υπόθεσης,

-προγραμματισμό παιδικών εμβολίων και τεστ Mantoux,

-παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας σε περίπτωση σοβαρών προβλημάτων,

-εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και καθαριότητας,

-σεμινάρια θηλασμού – φροντίδας νεογνών και παιδιών,

-υποστήριξη προς αναπήρους και ηλικιωμένους κα.

Η νοσηλευτική υπηρεσία  σε καθημερινή βάση δέχεται στο χώρο του «κοινωνικού ιατρείου» τους  φιλοξενούμενους  που αντιμετωπίζουν λοιμώξεις του αναπνευστικού, δερματικές παθήσεις, πιθανούς τραυματισμούς, οργανώνει επισκέψεις στα δωμάτια για τυπικούς ελέγχους, πολλές έκτακτες διακομιδές σε νοσοκομεία, προγραμματισμένες ή μη επισκέψεις σε μαιευτήρια για τοκετούς, συνοδείες για εξωτερικά ραντεβού σε ιατρεία ή νοσοκομεία με σκοπό εξετάσεις διαφόρων ειδών.

Επίσης, διενεργεί καθημερινό έλεγχο για ελλείψεις φαρμάκων και έχει πολλές άλλες  αρμοδιότητες που προκύπτουν εκ των πραγμάτων συνεχώς.

2. Τεστ μαντού για φυματίωση σε όλους τους φιλοξενούμενους ανεξαρτήτως ηλικίας

3. Προγραμματισμός για τους εμβολιασμούς που επιβάλλει η ελληνική νομοθεσία, εφόσον δεν υπάρχει τεκμηρίωση ότι έχουν πράγματι γίνει (έχουμε ειδικό έντυπο με βάση τις οδηγίες της Π.Ο.Υ (WHO) με τα εμβόλια και την ημερομηνία που έχουν γίνει

4. Επίσης φροντίζουμε για ραντεβού των φιλοξενούμενων προσφύγων σε νοσοκομεία, μαιευτήρια, δομές υγείας, και συνοδεία τους εφόσον δεν μπορούν να πάνε μόνοι τους. Σε κάθε περίπτωση παρέχουμε στους γιατρούς όλες τις αναγκαίες ιατρικές πληροφορίες από τον φάκελό τους και διαθέτουμε διερμηνείς, ώστε να διευκολύνονται στο έργο τους οι γιατροί και νοσηλευτές των δημόσιων δομών.

Σήμερα στο προσωπικό που εργάζεται στο WELCOMMON περιλαμβάνονται μια   (1) νοσηλεύτρια και μία (1) μαία.

Με δεδομένες τις πολλές ανάγκες που υπάρχουν και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε έχουμε αναπτύξει συστηματικές συνεργασίες με άλλες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας (γιατροί ΕΑΤΑ, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, δημόσιο σύστημα υγείας, κοινωνικά ιατρεία) εκτός του χώρου WELCOMMON ενώ συχνά φιλοξενούμε και εθελοντές αραβόφωνους γιατρούς, σε συνεργασία με την Στέγη Συρίων Ελλάδας.

Στις 20 Ιουλίου, ο Άνεμος Ανανέωσης (AA) και ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός  (SRC) υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας και ένταξης προσφύγων #WELCOMMON. Έχει, καταρχάς, διάρκεια μέχρι 31.12.2017  και στη βάση αυτή ο Άνεμος Ανανέωσης φιλοξενεί στο WELCOMMON, 2 ή 3 φορές την εβδομάδα, ομάδα του RED CROSS MEDICAL MOBILE UNIT του Ισπανικού Ερυθρού Σταυρού  που στελεχώνεται από γιατρό γενικής ιατρικής, νοσηλεύτρια και αραβόφωνο διερμηνέα ώστε να ενισχυθούν οι υπηρεσίες υγείας που προσφέρουμε προς τους φιλοξενούμενους πρόσφυγες. Η συνεργασία μας με τον Ισπανικό Ερυθρό Σταυρό είναι σύμφωνη με τις 7 βασικές αρχές που διέπουν το διεθνές κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου: Ανθρωπιά, αμεροληψία, ουδετερότητα, ανεξαρτησία, εθελοντική υπηρεσία, ενότητα και οικουμενικότητα.

Μέχρι τώρα έχουν αντιμετωπιστεί πολλά ιατρικά ζητήματα επιτυχώς και εγκαίρως, πάντα με την απαραίτητη βοήθεια βέβαια των διερμηνέων καθώς και με τη συνεργασία της κοινωνικής υπηρεσίας. Χωρίς την δική μας έγκαιρη παρέμβαση, ίσως κάποιες περιπτώσεις να είχαν μοιραία κατάληξη.

Η λειτουργία του «κοινωνικού ιατρείου» μέσα στο WELCOMMON δεν αφορά μόνο τους πρόσφυγες, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι – κι έτσι την αντιμετωπίζουμε – και μία πρόταση κοινωνικής καινοτομίας για την παροχή πρωτοβάθμιας ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και περίθαλψης και για την ανάπτυξη μοντέλων «κοινοτικής υγείας», κατάλληλων για γειτονιές, χωριά και μικρές πόλεις.

Στόχος είναι τόσο η πρόληψη και η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης που μπορούν να βελτιώσουν την υγεία των πολιτών αλλά και να μειώσουν την πίεση στα νοσοκομεία, που συχνά αναλαμβάνουν να παρέχουν και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, με πολύ υψηλό κόστος. Είμαστε πρόθυμοι να μεταφέρουμε την εμπειρία μας και σε άλλους, αρκεί να υπάρχει διάθεση και βούληση για να αξιοποιούνται παρόμοιες πρωτοβουλίες ώστε να προωθηθούν κοινωνικές αλλαγές που θα βοηθήσουν τη χώρα και την κοινωνία να βγουν από την κρίση.