Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη

Γιατί προσφέρουμε κοινωνικο-ψυχολογική υποστήριξη για τους πρόσφυγες που φιλοξενούμε στο WELCOMMON

Ψυχοκοινωνική στήριξη: Στο Welcommon παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής στους ωφελούμενους, ενώ παράλληλα λειτουργεί και τμήμα ψυχολογικής υποστήριξης, με στόχο την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των αναγκών του φιλοξενούμενου πληθυσμού.

Όλοι/ες οι φιλοξενούμενοι/ες πρόσφυγες στo WELCOMMON έχουν ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης τόσο λόγω της τραυματικής εμπειρίας του εκτοπισμού τους και των συνθηκών επισφαλούς διαβίωσης κατά την διαδρομή και την παραμονή τους στα Κέντρα Υποδοχής ή σε χώρους φιλοξενίας στην Ελλάδα όσο και λόγω της επιδείνωσης ήδη υπαρχουσών ψυχικών διαταραχών.

Η ευαλωτότητα ενός σημαντικού αριθμού φιλοξενουμένων στην δομή έγκειται στην ύπαρξη ψυχολογικών και ψυχιατρικών διαταραχών. Η ψυχολογική υποστήριξη φιλοξενουμένων που έχουν ανάγκη στοχεύει στην δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος και σχέσης εμπιστοσύνης κάτω από συνθήκες μεγάλης επισφάλειας, διαρκούς κινητικότητας, αποχωρισμών και απώλειας. Επίσης, μέσω της ψυχολογικής υποστήριξης, δομείται μία συνεκτική υποκειμενική ταυτότητα πέρα από την ταμπέλα ο/η πρόσφυγας, γεγονός που βοηθάει στην αυτονομία τους και στην ισότιμη κοινωνική ένταξη στη χώρα υποδοχής. Έτσι, η Α, φιλοξενούμενη στην δομή, με μακροχρόνιο ιστορικό κακοποίησης από τον άντρα της από μικρή ηλικία στη χώρα καταγωγής της, καταφέρνει σε βάθος χρόνου να αποκτήσει αυτονομία, μαθαίνοντας Ελληνικά, αναζητώντας εργασία και ονειρευόμενη ένα μέλλον έξω από την ταυτότητα του “θύματος”.

Είναι γεγονός ότι προσπαθούμε – τις περισσότερες φορές με επιτυχία – να ενημερώσουμε με πολλούς τρόπους (ενημερωτικές συναντήσεις, δουλειά από την κοινωνική υπηρεσία μας, έμπρακτη βοήθεια κα) για το καθεστώς προστασίας γυναικών και παιδιών που ισχύει στην Ευρώπη, ιδιαίτερα σε ζητήματα που περιλαμβάνουν και μια πολιτισμική διάσταση, που ίσως χρειάζεται να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει ανοχή.

Η στενή συνεργασία της ψυχολόγου με ψυχίατρο του προγράμματος στοχεύει, επίσης, στην καλλιέργεια της αξίας της ψυχιατρικής ως θεραπείας στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη ψυχιατρικής υποστήριξης.  Είναι σημαντικό, να γίνει κατανοητό στους φιλοξενούμενους πρόσφυγες, με τρόπο που σέβεται τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τις παραδόσεις των πληθυσμών από άλλες κουλτούρες, ότι η ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη έχει θεραπευτική αξία, και μπορεί να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις ψυχικές τους δυσκολίες.

Ο Κ. από τη Συρία, που υπέφερε από κρίσεις άγχους κατάφερε τελικά να τις διαχειριστεί μέσα από την ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη και να συνειδητοποιήσει ότι η ψυχολογική υποστήριξη της κόρης του από παιδοψυχολόγο ήταν κάτι ωφέλιμο για εκείνη αλλά και για όλη την οικογένεια.

Η ψυχολογική υποστήριξη των προσφύγων δεν στοχεύει απλά στην άρση των κλινικών συμπτωμάτων και στην ανακούφιση από την ψυχική οδύνη, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό στήριγμα στην προσπάθειά τους κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης σε ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον. Η θεραπευτική σχέση χτίζει τα θεμέλια μίας σχέσης εμπιστοσύνης με τον άλλον, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση για την συνολικότερη ένταξή τους στην  Ελλάδα.