Δομή

Η δομή μας προσαρμόζεται συχνά στις πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται, με βάση την σύνθεση του πληθυσμού που φιλοξενούμε, τις ανάγκες του και τους στόχους μας:

Υπηρεσίες που προσφέρουμε

  • Κοινωνική υπηρεσία – ψυχολόγος – παιδοψυχολόγος (συνολικά 5 άτομα) για να βοηθήσουμε στην αντιμετώπιση κοινωνικών και ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φιλοξενούμενοι/ες, που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι/ες
  • Κοινωνικό ιατρείο, με νοσηλεύτρια και μαία αλλά κι εθελοντές γιατρούς και επιπλέον νοσηλεύτρια για να υπάρχει ολοκληρωμένη υποστήριξη σε θέματα υγείας
  • Υπεύθυνη για μη – τυπική εκπαίδευση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά
  • Κοινωνικο-παιδαγωγός και υπεύθυνη εθελοντών ώστε με τη βοήθειά τους να εντάσσονται δημιουργικά οι πολλοί εθελοντές στις δραστηριότητες μας
  • Διερμηνεία σε διάφορες γλώσσες ανάλογα με την σύνθεση του φιλοξενούμενου πληθυσμού (αραβικά, φαρσί, ουρντού, γαλλικά, ισπανικά, αγγλικά, κουρδικά κα)
  • Τέχνη και άθληση, δημιουργική απασχόληση, ενισχυτική διδασκαλία για τα παιδιά που συμμετέχουν στο ελληνικό σχολείο, μαθήματα γλώσσας, χορού, μουσικής, θεάτρου, ζωγραφικής (κυρίως με την πολύτιμη υποστήριξη εθελοντών)

Διοίκηση-management

Η διοίκηση ασκείται από έναν project manager και 2 project officers

Οικονομική διαχείριση, εκθέσεις

Γραμματειακή υποστήριξη, υπεύθυνοι reporting, και λογίστρια: Συντάσσουμε οικονομικές εκθέσεις σε εβδομαδιαία βάση καθώς και απολογισμό για το έργο μας σε μηναία βάση.

Φύλαξη – προστασία του χώρου-πυροπροστασία

Προσωπικό για υποδοχή, κάλυψη καθημερινών αναγκών αλλά και φύλαξη/προστασία του χώρου 24/24, 7/7. Η ασφάλεια και η προστασία των φιλοξενούμενων μας είναι πρώτη προτεραιότητα και γιαυτό υπάρχει κατάλληλο . Οι φιλοξενούμενοι μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται του χώρου ελεύθερα, ενώ οι επισκέπτες ακολουθούν συγκεκριμένη διαδικασία και ωράριο.

Έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα (πυροπροστασίας, αυτόματα συστήματα πυρανίχνευσης κι έγκαιρης ενημέρωσης, βάρδιες πυρασφάλειας, εκπαίδευσης) για να διασφαλίσουμε ότι οι διαμένοντες, το προσωπικό και οι εθελοντές είναι σε προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον.

Τεχνικές εργασίες – συντήρηση κτιρίων

Τεχνικοί, υπεύθυνοι κτιρίου: Το κτίριο όπως είναι φυσικό χρειάζεται συνεχή συντήρηση από εξειδικευμένο προσωπικό των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών συστημάτων του με δεδομένο ότι είναι ένα μεγάλο συγκρότημα (3200 τμ).

Δομή για υποδοχή εθελοντών

η ένταξη των εθελοντών στις δραστηριότητες μας διασφαλίζεται μέσα από την υπεύθυνη εθελοντών καθώς και την κοινωνικο-παιδαγωγό που έχει την ευθύνη εκπαίδευσης και δημιουργικής ένταξης τους στο έργο μας αλλά κι αλληλο-τροφοδότησης εμπειρίας και ιδεών