Η Ομάδα μας

  

Διοίκηση

Κοινωνική υπηρεσία – ψυχολόγοι

 

Κοινωνικό ιατρείο (νοσηλεύτρια, μαία)

 

Μη τυπική εκπαίδευση – κοινωνική ένταξη

Διερμηνείς – διαμεσολαβητές

Φύλαξη

Υποδοχή

          

Άλλες υπηρεσίες