Τι είναι το WELCOMMON

Το WELCOMMON είναι ένα καινοτόμο σχέδιο για τη φιλοξενία και την ένταξη των προσφύγων, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων. Λάβαμε υπόψη την υπάρχουσα εμπειρία και  σχεδιάστηκε από τον ΑΝΕΜΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ με τη συμβολή του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων, του πολιτιστικού κέντρου ΑNASA και τις κοινότητες μεταναστών και προσφύγων. Αλλά εξελίσσεται συνεχώς, στην προσπάθεια να ανταποκρινόμαστε στην πραγματικότητα όπως διαμορφώνεται κάθε φορά αλλά και με βάση τις απαιτήσεις μας για ποιοτική λειτουργία, καινοτομία, νέες προσεγγίσεις και λύσεις προς όφελος και των προσφύγων και της τοπικής κοινωνίας. Είμαστε της άποψης ότι δεν υπάρχουν λύσεις που ταιριάζουν σε όλους, για αυτό εργαζόμαστε ώστε να υπάρχουν πιο στοχευμένες λύσεις για τον καθένα

Δείτε μια συνοπτική παρουσίαση για το WELCOMMON και την δουλειά μας μέχρι σήμερα σε μορφή powerpoint

Η επιλογή των φιλοξενουμένων γίνεται μέχρι σήμερα από την  Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες,  με βάση κριτήρια ευαλωτότητας. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να τους στηρίξουμε ώστε κάποια στιγμή να είναι σε θέση να ζήσουν αυτόνομα. Δεν είναι πάντα εύκολο και δεν μπορούν όλοι από την περιπέτεια των «δρόμων» και τα hotspots να ζήσουν σε ένα διαμέρισμα σε μια χώρα που δεν γνωρίζουν, με γλώσσα που δεν γνωρίζουν, με κοινωνικές δομές που άλλοτε δεν υπάρχουν ή δεν μπορούν να τους βοηθήσουν. Εμείς εργαζόμαστε μαζί με τους ίδιους τους πρόσφυγες για την μετάβασή τους στην νέα πραγματικότητα. Αν και η δομή μας είναι μεγάλη, μπορούμε να φιλοξενήσουμε 160-180 άτομα, σε χωριστά δωμάτια, ο τρόπος που έχουμε οργανώσει την φιλοξενία και η ολοκληρωμένη προσέγγιση και βοήθεια σε θέματα εκπαίδευσης, κοινωνικο-ψυχολογικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας και ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης συμβάλλει στην ενδυνάμωση κι ενεργοποίηση, όχι στην παθητικοποίηση και ιδρυματοποίηση.

Μπορείτε να ενισχύσετε τον Άνεμο Ανανέωσης, τις επιπλέον ανάγκες του WELCOMMON και τις δράσεις κοινωνικής ένταξης. Για περισσότερες πληροφορίες και διευθύνσεις παρακαλούμε προχωρήστε σε άλλα μενού της ιστοσελίδας.

Τα οφέλη για την τοπική κοινωνία

–  Νέες καινοτόμες υπηρεσίες και νέα μοντέλα οργάνωσης που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων τρόπο που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και είναι προς όφελος τόσο των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όσο και συνολικά της κοινωνίας. Η παροχή υπηρεσιών προς τους πρόσφυγες με τρόπο που ενδυναμώνουν τους ίδιους και τους καθιστούν ικανούς να οργανώσουν ξανά την ζωή τους, είναι κάτι που θα  μπορούσε να εφαρμοστεί και για άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι, άτομα κοινωνικά αποκλεισμένα, άτομα με κοινωνικο-ψυχολογικά τραύματα και προβλήματα, άτομα με αναπηρίες κα.

Νέες θέσεις εργασίας, άμεσα στο WELCOMMON για περίπου 30 άτομα σήμερα, που αναβαθμίζουν τις γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητές τους, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε νέες πραγματικότητες που αφορούν στο επάγγελμά τους (πχ εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, κα). Στην πραγματικότητα  προσφέρουμε ένα είδος συνεχιζόμενης πρακτικής κι επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα από την εργασία στο WELCOMMON (τόσο για εργαζόμενους όσο και για εθελοντές από την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο). Προσφέρουμε ευκαιρίες εργασίας σε ένα σύνθετο και πολιτισμικό-πολυγλωσσικό περιβάλλον, με πρόσφυγες από 18 διαφορετικές χώρες και εθελοντές από 4 ηπείρους και πολλές διαφορετικές χώρες, με πλήθος διαφορετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, με διαφορετικό γνωστικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

-Επιδιώκουμε την συστηματική συνεργασία με άλλους φορείς (πανεπιστήμια, διεθνείς οργανώσεις, κοινωνικές οργανώσεις, αυτοδιοίκηση, επαγγελματικούς φορείς) από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ φιλοξενούμε σεμινάρια και ανταλλαγές σε τομείς που έχουν να κάνουν με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, ψυχολογικής υποστήριξης, εκπαίδευσης, φιλοξενίας προσφύγων και άλλων ευάλωτων ομάδων, συμβάλλοντας έτσι στην σημαντική εξειδίκευση επαγγελματιών.

– Επιτυγχάνουμε τόνωση της τοπικής οικονομίας κι αγοράς, αφού το σύνολο των πόρων (σε ποσοστό σχεδόν 100% ευρωπαϊκοί, ακόμα και οι δωρεές) που δαπανώνται για την λειτουργία του WELCOMMON (υπηρεσίες ή προϊόντα) επιστρέφουν στην ελληνική οικονομία και στην τοπική αγορά (δαπάνες ΔΕΚΟ, διατροφή, συντήρηση κτιρίου, υλικά δημιουργικής απασχόλησης κι εκπαίδευσης παιδιών, φάρμακα κα) ενισχύοντας την απασχόληση άμεσα (μισθοδοσία 30 ατόμων που είναι εργαζόμενοι/ες στο WELCOMMON) και έμμεσα (απασχόληση ευάλωτων ομάδων στην ΚΟΙΝΣΕΠ που έχει αναλάβει την καθαριότητα του κτιρίου, προσωπικό κέτερινγκ που παρέχει το φαγητό, εταιρίες που παρέχουν διαφόρων ειδών υπηρεσίες κα).

Κοινωνική καινοτομία

Το ίδιο το WELCOMMON ως προς τους στόχους και τη λειτουργία του περιλαμβάνει πολλά στοιχεία καινοτομίας. Αυτός είναι ένας λόγο για τον οποίο δεχόμαστε πολλές επισκέψεις καθημερινά από φορείς από κάθε γωνιά του πλανήτη για να δουν από κοντά το έργο μας.

Επίσης, το WELCOMMON τιμήθηκε στις 8 Ιουνίου 2017 και με το βραβείο “Special Mention” στο πλαίσιο του REVES Excellence Award 2017, μεταξύ πολλών υποψηφιοτήτων από 7 διαφορετικές χώρες, ως επίτευγμα της συνεργασίας μεταξύ της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης «Άνεμος Ανανέωσης» και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του Δήμου Αθηναίων, ανταποκρινόμενο πλήρως στο πνεύμα του REVES Excellence Award που έχει ως στόχο να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ τοπικών / περιφερειακών αρχών και φορέων της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και να αναδείξει τα επιτεύγματα αυτής της συνεργασίας. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείτο από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής Περιφερειών και της Social Economy Europe.

Δημιουργούμε μια κοινότητα που συνεργάζεται

Στο WELCOMMON κάνουμε πολλά αλλά αναπτύσσουμε και ένα καινοτόμο μοντέλο συνεργασιών, αφού δημιουργούμε συνέργιες μεταξύ του δικού μας προγράμματος φιλοξενίας, κοινωνικοποίησης, μη τυπικής εκπαίδευσης, κοινωνικό-ψυχολογικής υποστήριξης πρωτοβάθμιας φροντίδας, καλλιτεχνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης με άλλα προγράμματα και δράσεις:

  • Εμείς αναπτύσσουμε προγράμματα γλώσσας (ελληνικά, αγγλικά, κα) εκεί που υπάρχουν κενά (πχ μανάδες με μωρά που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν έξω μαθήματα), ενισχυτική διδασκαλία για τα παιδιά πρόσφυγες που φιλοξενούμε και πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο, μαθήματα για τις καθημερινές ανάγκες. Αναπτύσσουμε κατά προτεραιότητα συνεργασίες με όσα προγράμματα και φορείς κάνουν κάτι σχετικό και εξειδικευμένο στην ευρύτερη περιοχή: πχ Melissa,
  • Διαθέτουμε κοινωνικό ιατρείο, νοσηλεύτρια και μαία, αλλά συνεργαζόμαστε με τον Ερυθρό Σταυρό Ισπανίας (γιατρό και νοσηλεύτρια και διερμηνέα τους) αλλά και με αραβόφωνους γιατρούς της Ένωσης Σύριων Ελλάδας τους οποίους φιλοξενούμε στο WELCOMMON
  • Συνεργαζόμαστε συστηματικά με την δομή των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, που υπάρχουν πολύ κοντά μας, που ασχολείται με γυναικολογικά θέματα
  • Συστηματική είναι η συνεργασία μας με το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών καθώς και το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων από το στάδιο ήδη του σχεδιασμού του WELCOMMON, καθώς και με τις ίδιες τις κοινότητες μεταναστών και προσφύγων που υπάρχουν στην Ελλάδα
  • Συνεργαζόμαστε με τοπικές πρωτοβουλίες, με το γειτονικό μας Δημοτικό Σχολείο (35ο Δημ. Σχολείο) καθώς και με τους γείτονες και τα μαγαζιά. Πρόσφατα οργανώσαμε καθαρισμό της γειτονιάς με τη συνεργασία του Δήμου Αθηναίων.
  • Είμαστε πολύ χαρούμενοι/ες όταν διαπιστώνουμε ότι πολλοί πρόσφυγες συμμετέχουν και όχι μόνο κρατάνε το χώρο τους σε καλή κατάσταση αλλά συμβάλλουν στο να τον κάνουν καλύτερο, ζωγραφίζοντας, διακοσμώντας και τακτοποιώντας το δωμάτιο τους ή σε κάποιες περιπτώσεις βοηθώντας να ξαναβάζουμε τους κοινόχρηστους χώρους ή όταν αναλαμβάνουν σημαντικούς και υπεύθυνους ρόλους όπως η “αραβική τάξη”, η διοργάνωση εκδηλώσεων στο χώρο του WELCOMMON(μουσικές βραδιές, θέατρο, κινηματογράφος, εικαστικές εκθέσεις), η συμμετέχουν ενεργά σε άλλες δραστηριότητες εκτός WELCOMMON(συναυλίες αλληλεγγύης, “καραβάκια της ελπίδας” κα). Και φυσικά όταν βλέπουμε να νοιάζονται για τον “άλλο”, είτε είναι ο φίλος και ο “γείτονας” μέσα στο WELCOMMON, ιδιαίτερα όταν βρίσκονται σε κάποια δύσκολη στιγμή, είτε είναι οι άστεγοι στην ευρύτερη γειτονιά μας (κάποιες φορές πρόσφυγες του WELCOMMONαγοράζουν φαγητά και τα μαγειρεύουν για να ταΐσουν άστεγους στην ευρύτερη περιοχή)
  • Αναπτύσσουμε συνεργασία με εθελοντές, ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς φορείς από όλο τον κόσμο. Παρά το γεγονός ότι στο WELCOMMON εργάζονται σήμερα 32 άτομα (συμβάλλοντας έτσι στην μείωση της ανεργίας τόσο των νέων όσο και των μακροχρόνια ανέργων), χρειαζόμαστε την συμμετοχή και υποστήριξη πολλών εθελοντών. Ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός στο #WELCOMMON, Συμβάλλουν καθοριστικά στο να ανανεώνεται συνεχώς η δουλειά των επαγγελματιών αλλά και να επεκτείνεται σε τομείς που είναι στο κέντρο του σχεδιασμού και του ενδιαφέροντός μας, αλλά δεν έχουμε πόρους για να τους χρηματοδοτήσουμε (όπως μη τυπική εκπαίδευση, κοινωνικοποίηση, καλλιτεχνική δημιουργία, κοινωνική ένταξη, επαγγελματική ένταξη κα). Αναπτύξαμε συστηματική συνεργασία με διάφορους φορείς, μεταξύ των οποίων οργανώσεις από την Ευρώπη (RESPECT for GREECE– Γερμανία,  mSocial και ACSAR Fundacio – Καταλονία), κοινωνικές οργανώσεις από την Μέση Ανατολή (Humanity Crew-Παλαιστίνη), την Αίγυπτο (Egypt Foundation for Youth and Development), πανεπιστήμια από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ώστε να έρχονται εθελοντές με υψηλές ικανότητες και διάθεση προσφοράς. Από την έναρξη λειτουργίας του WELCOMMON έχουμε  φιλοξενήσει  και  συνεργαστεί – για 2 εβδομάδες μέχρι 6 μήνες – με πάνω από 150 εθελοντές από 4 ηπείρου
  • Το ίδιο το WELCOMMON ως προς τους στόχους και τη λειτουργία του περιλαμβάνει πολλά στοιχεία καινοτομίας. Αυτός είναι ένας λόγο για τον οποίο δεχόμαστε πολλές επισκέψεις καθημερινά από φορείς από κάθε γωνιά του πλανήτη για να δουν από κοντά το έργο μας. Το WELCOMMON τιμήθηκε στις 8 Ιουνίου 2017 και με το βραβείο “Special Mention” στο πλαίσιο του REVES Excellence Award 2017, μεταξύ πολλών υποψηφιοτήτων από 7 διαφορετικές χώρες, ως επίτευγμα της συνεργασίας μεταξύ της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης «Άνεμος Ανανέωσης» και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του Δήμου Αθηναίων, ανταποκρινόμενο πλήρως στο πνεύμα του REVES Excellence Awardπου έχει ως στόχο να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ τοπικών / περιφερειακών αρχών και φορέων της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και να αναδείξει τα επιτεύγματα αυτής της συνεργασίας. Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείτο από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής Περιφερειών και της Social Economy Europe.