Το Welcommon στοχεύει:

  • να προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, αξιοποιώντας τις ικανότητες και δεξιότητες των φιλοξενούμενων, μέσω της συμμετοχής τους στην λειτουργία της οργάνωσης και σε συνεργασία με άλλους οργανισμούς και φορείς.
  • να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με τα βιογραφικά σημειώματα των προσφύγων- τόσο όσων διαμένουν εντός της δομής αλλά και εκτός- διευκολύνοντας την διαδικασία απασχόλησης τους σε επιχειρήσεις που αναζητούν συγκεκριμένα προσόντα και ικανότητες.
  • στην δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων με την συμμετοχή Ελλήνων και προσφύγων/ μεταναστών στους παρακάτω τομείς:

-επισκευή και επαναχρησιμοποίηση ρουχισμού και παπουτσιών- δημιουργώντας θέσεις εργασίας τόσο για πρόσφυγες όσο και της τοπικής κοινωνίας- και πώληση ρουχισμού σε λογικές τιμές.

– ενοικίαση διαφόρων αντικειμένων, όπως εξοπλισμό για μωρά ( κούνιες, καροτσάκια), αντικείμενα για ανθρώπους με αναπηρία, ειδικό εξοπλισμό για χρονιές παθήσεις ( συσκευές οξυγόνου, ειδικά κρεβάτια, αναπηρικά καροτσάκια κ.α) σε λογικές τιμές.

– φαγητό και είδη φροντίδας

  • Στην δημιουργία σεμιναρίων και μόνιμης επιχείρησης με όμοιες πρωτοβουλίες και δομές σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επίσης και σε άλλες γειτονικές χώρες, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και σωστής πρακτικής, διαμορφώνοντας γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, κοινωνιών και δράσεων.

Φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε όχι μόνο στις προσπάθειες περίθαλψης αλλά στην διαμόρφωση κοινωνικής ένταξης, στρατηγικών και πρακτικών. Επιθυμούμε να δούμε την υλοποίηση μιας ουσιαστικής αλλαγής στις πολιτικές φιλοξενίας στην χώρα μας και την ανάπτυξη μιας ολιστικής στρατηγικής για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Advertisements